×

Om oss

I Tøffe barnehage får barna mulighet til fri utfoldelse. Vi har et mestringsfyllt og utfordrende miljø. Inne- og uteområdet er allsidig og variert. Her fremmes leken, det sosiale samspillet og læringen. Dette er med på å gi barna en allsidig og positiv utvikling. 

I Tøffe barnehage finnes også skapende og deltakende voksne, som er med på å gi barna en betydningsfull og omsorgsfull barndom. Her trives vi godt sammen. Da blir barnehagehverdagen noe spesielt for både liten og stor!