×

Dugnad

Alle familier med ett barn i barnehagen pålegges dugnadsinnsats med inntil 10 timer per barnehageår. For familier med to eller flere barn i barnehagen, er dugnadsinnsatsen inntil 15 timer per barnehageår. Inkludert i dette er gressklipping om sommeren og strøing/måking om vinteren. De som ikke deltar i dugnad kan pålegges av styret å betale kr 400 for hver gjenstående dugnadstime ved barnehageårets utløp.