×

MyKid

MyKid.no 
Alle foreldre får personlig tilgang til MyKid.no. Her kan meldinger og beskjeder utveksles. Portalen gir foreldre tilgang til bilder, informasjon, dokumenter, ukeplan, meny osv. Her registrerer dere også selv ferie, sykefravær o.l. Bilder av barna deles kun med andre hvis foreldrene selv har godkjent det ved opprettelse av bruker. Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Lov om barnehager, §21. Dette for å sikre barn og foreldre mot at personlige og private forhold kommer uvedkommende for øret.